MŁODZI OPIEKUNOWIE PSÓW

Warsztaty Trenerskie dla Młodych Opiekunów Psów

Zajęcia przewidziane są dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 15 lat, które ćwicząc z własnym psem, poznają:

- zasady porozumiewania się z psem i motywowania go do współpracy poprzez system nagradzania,

- zastosowanie podstawowego sprzętu szkoleniowego,

- sposób koncentracji uwagi psa oraz kierowania jego ruchem,

- metody uczenia psa poleceń: IDZIEMY, SIAD, LEŻEĆ, STÓJ, NA MIEJSCE, NIE RUSZ, DO MNIE,

- zasady organizacji zabaw z psem i psich sportów takich jak: taniec z psem, psie sztuczki, posłuszeństwo na luzie (Rally-Obedience), zabawy węchowe (Nose Work, poszukiwania przedmiotów na śladzie zapachowy), zabawy sprawnościowe (Agility).

Nie mogą uczestniczyć w zajęciach psy chore, suki w okresie atrakcyjności dla samców, psy nadpobudliwe, źle tolerujące inne psy i ludzi wokół siebie oraz psy, które swoim zachowaniem uniemożliwią prowadzenie przez młodych opiekunów.

Nieletniemu uczestnikowi warsztatów w trakcie zajęć towarzyszy opiekun, rodzic lub osoba przez niego upoważniona.

Grupy warsztatowe liczą od 4 do 6 par: przewodnik z psem.

Program warsztatów jest realizowany w ramach pięciu dwugodzinnych zajęć, raz w tygodniu. Pierwsze edycja warsztatów - soboty godz. 15:00, począwszy do 22 kwietnia 2017 roku.

Opłata za udział w warsztatach wynosi 400 zł. Dla uczestników kursu przedszkolnego „JB-szkoły” – 350 zł.

Zgłoszenia prosimy przesyłać przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

 

Dziecko i jego pies. Warsztaty szkoleniowe dla dzieci i młodzieży. Zabawa z psem. Szkolenie psa przez dziecko.


Komunikacja, koncentracja, motywacja i metodyka szkolenia psa dla dzieci i młodzieży

1999-2017 © MATinternet Zakopane | Powered by MATcms